Promocje
Chia - nasiona Natura 100g (10 x 10g)
Chia - nasiona Natura 100g (10 x 10g)
4,89 zł 3,49 zł
szt.
Siemię lniane - nasiona Natura 150g (10 x 15g)
Siemię lniane - nasiona Natura 150g (10 x 15g)
4,29 zł 2,49 zł
szt.
FRUPP Kukurydza liofilizowana 15g
FRUPP Kukurydza liofilizowana 15g
2,99 zł 2,79 zł
szt.
Nowości
FRUPP Malina liofilizowana 15g
FRUPP Malina liofilizowana 15g
4,79 zł
szt.
Regulamin

 

sklepceliko.pl  jest sklepem internetowym prowadzonym przez: CELIKO S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 71 , wpisana do rejestru przedsiębiorców, - pod numerem KRS 0000190907, z kapitałem zakładowym 550000,00 zł opłaconym w całości, NIP 782 00 69 750, Regon 630179385, określana dalej jako zwanym dalej jako Sprzedawca.

 

§1. Podstawowe pojęcia

 1. Sklep - sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklepceliko.pl za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy towary.
 2. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
 5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.sklepceliko.pl
 2. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.sklepceliko.pl
 3. Towary prezentowane na stronach www Sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zamówień w Sklepie wymaga używania sprzętu komputerowego o następujących minimalnych wymaganiach technicznych:

a)     System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b)     Procesor: 1 GHz

c)     RAM: 1 GB pamięci RAM

d)     Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e)     Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 1. Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Włączenie mechanizmu cookies jest niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz koszyka Sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach Sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

§4 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe www.sklepceliko.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu  i wypełnić wskazany na tej stronie formularz rejestracyjny. 
 4. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Złóż zamówienie”. Po potwierdzeniu wyboru, Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 5. Kupujący  po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w formularzu.
 6. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę po potwierdzeniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Kupującego wystawiona zostanie faktura VAT.
 8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sklepem są:
  telefon - 618712700.
  e-mail – sklep@sklepceliko.pl 
  adres korespondencyjny - ul. św. Antoniego 71, 61-359 Poznań
 9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę w złotych polskich, jaką Kupujący zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 10. Jeżeli Kupujący zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 9 powyżej, Sklep poinformuje Kupującego o tym fakcie. Obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Kupującego. 
 11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem  Kupującym zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) lub o anulowaniu całego zamówienia.

§ 5 Koszty dostawy,  płatności, czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 2. Opłata za wysyłkę wynosi (ceny w zł):
  - pobranie 19 zł,
  - przedpłata 14 zł.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy. Jeśli kupującym jest Konsument, to Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie wydać towar Kupującemu, jednak nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 5. Kupujący jest  zobowiązany do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. 
 6. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby dokonywania płatności:

a)     Kupujący może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy 17 1750 1019 0000 0000 0345 5165;

b)     Kupujący może dokonać płatności poprzez usługę DOTPAY  po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem DOTPAY, który znajduje się na stronie Sprzedawcy;

c)     Kupujący może dokonać płatności za pobraniem.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, między innymi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia na odwrocie faktury).
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul. św. Antoniego 71, 61-359 Poznań
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul. św. Antoniego 71, 61-359 Poznań. Zwrotu dostarczonego zamówienia należy dokonać w stanie niezmienionym.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w sposób wskazany przez Konsumenta na oświadczeniu o odstąpieniu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, nie nadaje się do celu, o którym Kupujący  poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. 
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 8. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący  może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.
 12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 14. Kupujący realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.sklepceliko.pl.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklepceliko.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl